CỔNG ĐĂNG KÝ THI
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VNU - TESTS

KỲ THI VNU-TESTS 12/5/2024

Ngôn ngữ thi:  Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Ả-rập, Tiếng Thái, Tiếng Lào

Trình độ:  Trình độ B1, Trình độ B2, Trình độ C1

Ngày thi:  12/05/2024

Địa điểm thi:  Trường Đại học Ngoại ngữ

Số lượng còn trống: Chi tiết

(Giờ bắt đầu và kết thúc ca thi chỉ là khung giờ chung, giờ thi cụ thể sẽ được thông báo cho thí sinh sau khi có lịch thi)

Hạn nộp hồ sơ:  23:59 ,Thứ tư 24/04/2024

Đăng ký

KỲ THI VNU-TESTS

Ngôn ngữ thi:  Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Ả-rập, Tiếng Thái, Tiếng Lào

Trình độ:  Trình độ B1, Trình độ B2, Trình độ C1

Ngày thi:  23/03/2024

Địa điểm thi:  Trường Đại học Ngoại ngữ

(Giờ bắt đầu và kết thúc ca thi chỉ là khung giờ chung, giờ thi cụ thể sẽ được thông báo cho thí sinh sau khi có lịch thi)

Hạn nộp hồ sơ:  23:59 ,Thứ tư 06/03/2024

Đăng ký

KỲ THI VNU-TESTS

Ngôn ngữ thi:  Tiếng Anh

Trình độ:  Trình độ B1, Trình độ B2, Trình độ C1

Ngày thi:  13/1/2024

Địa điểm thi:  Trường Đại học Ngoại ngữ

(Giờ bắt đầu và kết thúc ca thi chỉ là khung giờ chung, giờ thi cụ thể sẽ được thông báo cho thí sinh sau khi có lịch thi)

Hạn nộp hồ sơ:  23:59 ,Thứ tư 03/01/2024

Đăng ký